SEMINARIA

Zainteresowanych klientów firmy RIDI Group z przyjemnością powitamy w firmie RIDI w Jungingen lub w Zeuthen (BERLUX) . Zarówno w Jungingen, jak i w Zeuthen seminaria mają tą samą treść.

Wszyscy uczestnicy seminariów będą mogli zapoznac się ze specyfiką naszej pracy a także zobaczyć nasze nowoczesne urządzenia produkcyjne

Zadbamy o Państwa dobre samopoczucie, zakwatrowanie, wyżywienie i ewentualne wycieczki po okolicy.

Nasz zespół organizujący seminaria z niecierpliwością oczekuje Państwa wizyty w Jungingen lub Zeuthen.

SZCZEGÓŁY - SEMINARIUM DIALUXevo Beginner

 • Evo Easy, GUI
 • Geometria I + II
 • Meble, obiekty i materiały
 • Oprawy I
 • Obliczenie

SZCZEGÓŁY - SEMINARIUM DIALUXevo Advanced

 • Sceny świetlne
 • Geometria III
 • Meble, obiekty i materiały
 • Oprawy II
 • Wizualizacja
 • Dowody normatywne
 • Wydatki
 • Wręczenie certyfikatów

SEMINARIUM POŁĄCZONE: CHARAKTERYSTYKA OŚWIETLENIA, INTENSYWNE SZKOLENIE Z OBSŁUGI PROGRAMU RELUX

 • Prawidłowe wykorzystywanie światła.
 • Naucz się tworzyć projekty oświetleniowe.
 • Przepisy i zasady (ASR A3.4 / EN 12464-1,..)
 • Od rozpoczęcia pracy z oprogramowaniem „ReluxDesktop” do specjalistycznej oświetleniowej dokumentacji obliczeniowej.
 • Przy okazji wycieczki po zakładzie można dodatkowo poznać cały proces produkcji: od surowca aż po gotowe oprawy oświetleniowe.

CHARAKTERYSTYKA OŚWIETLENIA

 • Prawidłowe wykorzystywanie światła.
 • Naucz się tworzyć projekty oświetleniowe.
 • Przepisy i zasady (ASR A3.4 / EN 12464-1,..)

Kierownik projektów (k/m) – Niemiecka Izba Przemysłu i Handlu (IHK) *certyfikat IHK*

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które w swojej codziennej pracy zawodowej mają do czynienia z projektowaniem, planowaniem budżetu i kontrolą wyników od strony projektowej, są członkami zespołów projektowych lub są kierownikami zespołów albo projektów. Kurs ten jest także przeznaczony dla studentów kierunków, na których standardową metodą jest zarządzanie projektami. Będzie on szczególnie przydatny dla mistrzów przemysłowych lub pracowników administracyjnych podlegających wymogom budżetowym i są zaangażowani w kompleksowe projekty klientów lub własne projekty inwestycyjne.

Kurs ten daje również duży potencjał rozwoju pracownikom niezależnych instytucji, których znaczną część działalności stanowią zwykle zadania związane z planowaniem. Dotyczy to w szczególności następujących branż: wytwórcy dóbr kapitałowych, przemysł wytwórczy, usługodawcy świadczący usługi kompleksowe, PR, przedsiębiorstwa budowlane, biura projektowe, administracja i in.

Drukuj stronę

TERMINY SEMINARIÓW 2020

wkrótce za nim pójdziemy.